Smoothie är en nyttig och stadig del av en god frukost. Beroende på vilka frukter eller bär man använder kan man få en bra variation av näringsämnen som behövs under dagen. En smoothie ska serveras väl kyld, använd därför gärna frysta frukter eller bär, annars används ofta krossad is.